Category Archives: Chuyên Môn

Cấu tạo cống tròn bê tông đúc sẵn như thế nào?

1. Cống tròn là gì? Cống tròn là một sản phẩm cấu kiện bê tông đúc sẵn. Cống tròn thường được sử dụng chủ yếu trong công trình xây dựng hạ tầng thoát nước. Cống tròn là một loại của ống cống bê tông. Ngoài cống tròn, còn có các sản phẩm khác như: cống hộp, […]