Category Archives: Tin Tức

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 07/2024

Là nét đẹp truyền thống trong văn hóa công ty và đã trở thành thông lệ hàng tháng công ty Sông Đáy sẽ có những món quà gửi đến CBNV có sinh nhật trong tháng 07/2024 Danh sách CBNV Sông Đáy sinh nhật tháng 07/2024 Khối văn phòng: Hoàng Xuân Trường (09/07) Nhà máy: Nguyễn […]

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 06/2024

Là nét đẹp truyền thống trong văn hóa công ty và đã trở thành thông lệ hàng tháng công ty Sông Đáy sẽ có những món quà gửi đến CBNV có sinh nhật trong tháng 06/2024 Danh sách CBNV Sông Đáy sinh nhật tháng 06/2024 Khối văn phòng: Trần Thị Trang (26/06) Nhà máy: Phạm […]

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 05/2024

Là nét đẹp truyền thống trong văn hóa công ty và đã trở thành thông lệ hàng tháng công ty Sông Đáy sẽ có những món quà gửi đến CBNV có sinh nhật trong tháng 05/2024 Danh sách CBNV Sông Đáy sinh nhật tháng 05/2024 Khối văn phòng: Lê Thị Thanh Huyền (05/05) Nguyễn Nhật […]

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 03/2024

Là nét đẹp truyền thống trong văn hóa công ty và đã trở thành thông lệ hàng tháng công ty Sông Đáy sẽ có những món quà gửi đến CBNV có sinh nhật trong tháng 03/2024 Danh sách CBNV Sông Đáy sinh nhật tháng 03/2024 Khối văn phòng: Trần Văn Bạo (04/03) Ngô Văn Cương […]

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 02/2024

Là nét đẹp truyền thống trong văn hóa công ty và đã trở thành thông lệ hàng tháng công ty Sông Đáy sẽ có những món quà gửi đến CBNV có sinh nhật trong tháng 02/2024 Danh sách CBNV Sông Đáy sinh nhật tháng 02/2024 Khối văn phòng: Trần Viết Cảnh (23/02) Đào Văn Hoàn […]

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 01/2024

Là nét đẹp truyền thống trong văn hóa công ty và đã trở thành thông lệ hàng tháng công ty Sông Đáy sẽ có những món quà gửi đến CBNV có sinh nhật trong tháng 01/2024 Danh sách CBNV Sông Đáy sinh nhật tháng 01/2024 Khối văn phòng: Trần Đình Hoàng (27/01) Nhà máy: Bùi […]

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC THÀNH VIÊN THÁNG 12/2023

Là nét đẹp truyền thống trong văn hóa công ty và đã trở thành thông lệ hàng tháng công ty Sông Đáy sẽ có những món quà gửi đến CBNV có sinh nhật trong tháng 12/2023 Danh sách CBNV Sông Đáy sinh nhật tháng 12/2023 Khối văn phòng: Tạ Quang Tuấn (30/12) Trần Thị Dung […]

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC THÀNH VIÊN THÁNG 11/2023

Là nét đẹp truyền thống trong văn hóa công ty và đã trở thành thông lệ hàng tháng công ty Sông Đáy sẽ có những món quà gửi đến CBNV có sinh nhật trong tháng 11/2023 Danh sách CBNV Sông Đáy sinh nhật tháng 11/2023 Khối văn phòng: Trần Thị Hồng Giang (01/11) Lê Quốc […]

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC THÀNH VIÊN THÁNG 10/2023

Là nét đẹp truyền thống trong văn hóa công ty và đã trở thành thông lệ hàng tháng công ty Sông Đáy sẽ có những món quà gửi đến CBNV có sinh nhật trong tháng 10/2023 Danh sách CBNV Sông Đáy sinh nhật tháng 10/2023 Khối văn phòng: Hoàng Văn Quân (17/10) Nguyễn Thị Qúy […]

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC THÀNH VIÊN THÁNG 09/2023

Là nét đẹp truyền thống trong văn hóa công ty và đã trở thành thông lệ hàng tháng công ty Sông Đáy sẽ có những món quà gửi đến CBNV có sinh nhật trong tháng 9/2023 Danh sách CBNV Sông Đáy sinh nhật tháng 9/2023 Khối văn phòng: Nguyễn Đức Thịnh (07/09) Lương Văn Trọng […]