Category Archives: Tin Tức

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC THÀNH VIÊN THÁNG 11/2021

Là nét đẹp truyền thống trong văn hóa công ty và đã trở thành thông lệ hàng tháng công ty Sông Đáy sẽ có những món quà gửi đến CBNV có sinh nhật trong tháng 11/2021 Danh sách CBNV Sông Đáy sinh nhật tháng 11/2021 Khối văn phòng: Trần Thị Hông Giang Lê Quốc Mạnh […]

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC THÀNH VIÊN THÁNG 10/2021

Là nét đẹp truyền thống trong văn hóa công ty và đã trở thành thông lệ hàng tháng công ty Sông Đáy sẽ có những món quà gửi đến CBNV có sinh nhật trong tháng 10/2021 Danh sách CBNV Sông Đáy sinh nhật tháng 10/2021 Khối văn phòng: Hoàng Văn Quân Nguyễn Thị Quý Nhà […]

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC THÀNH VIÊN THÁNG 8/2021

Là nét đẹp truyền thống trong văn hóa công ty và đã trở thành thông lệ hàng tháng công ty Sông Đáy sẽ có những món quà gửi đến CBNV có sinh nhật trong tháng 8/2021 Danh sách CBNV Sông Đáy sinh nhật tháng 8/2021 Khối văn phòng: Vũ Thúy Linh Phạm Chí Thành Nguyễn […]

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC THÀNH VIÊN THÁNG 7/2021

Là nét đẹp truyền thống trong văn hóa công ty và đã trở thành thông lệ hàng tháng công ty Sông Đáy sẽ có những món quà gửi đến CBNV có sinh nhật trong tháng 7/2021 Danh sách CBNV Sông Đáy sinh nhật tháng 7/2021 Khối văn phòng: Hoàng Xuân Trường Nhà máy 1: Nguyễn […]

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC THÀNH VIÊN THÁNG 5/2021

Là nét đẹp truyền thống trong văn hóa công ty và đã trở thành thông lệ hàng tháng công ty Sông Đáy sẽ có những món quà gửi đến CBNV có sinh nhật trong tháng 5/2021 Danh sách CBNV Sông Đáy sinh nhật tháng 5/2021 Khối văn phòng: Lê Thị Thanh Huyền Nguyễn Nhật Phú […]

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC THÀNH VIÊN THÁNG 4/2021

Là nét đẹp truyền thống trong văn hóa công ty và đã trở thành thông lệ hàng tháng công ty Sông Đáy sẽ có những món quà gửi đến CBNV có sinh nhật trong tháng 4/2021 Danh sách CBNV Sông Đáy sinh nhật tháng 4/2021 Khối văn phòng: Trần Thị Thu Huyền Nguyễn Huyền Trang […]