Category Archives: Tin Tức

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC THÀNH VIÊN THÁNG 5/2021

Là nét đẹp truyền thống trong văn hóa công ty và đã trở thành thông lệ hàng tháng công ty Sông Đáy sẽ có những món quà gửi đến CBNV có sinh nhật trong tháng 5/2021 Danh sách CBNV Sông Đáy sinh nhật tháng 5/2021 Khối văn phòng: Lê Thị Thanh Huyền Nguyễn Nhật Phú […]

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC THÀNH VIÊN THÁNG 4/2021

Là nét đẹp truyền thống trong văn hóa công ty và đã trở thành thông lệ hàng tháng công ty Sông Đáy sẽ có những món quà gửi đến CBNV có sinh nhật trong tháng 4/2021 Danh sách CBNV Sông Đáy sinh nhật tháng 4/2021 Khối văn phòng: Trần Thị Thu Huyền Nguyễn Huyền Trang […]

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC THÀNH VIÊN THÁNG 2/2021

Là nét đẹp truyền thống trong văn hóa công ty và đã trở thành thông lệ hàng tháng công ty Sông Đáy sẽ có những món quà gửi đến CBNV có sinh nhật trong tháng 2/2021 Danh sách CBNV Sông Đáy sinh nhật tháng 2/2021 Khối văn phòng: Trần Viết Cảnh (23/2) Trần Đức Quang […]

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC THÀNH VIÊN THÁNG 1/2021

Là nét đẹp truyền thống trong văn hóa công ty và đã trở thành thông lệ hàng tháng công ty Sông Đáy sẽ có những món quà gửi đến CBNV có sinh nhật trong tháng 1/2021 Danh sách CBNV Sông Đáy sinh nhật tháng 1/2021 Khối văn phòng: Trần Đình Hoàng (27/1) Nhà máy 1: […]

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC THÀNH VIÊN THÁNG 12/2020

Là nét đẹp truyền thống trong văn hóa công ty và đã trở thành thông lệ hàng tháng công ty Sông Đáy sẽ có những món quà gửi đến CBNV có sinh nhật trong tháng 12/2020. Danh sách CBNV Sông Đáy sinh nhật tháng 12/2020 Khối văn phòng: Tạ Quang Tuấn (30/12) Trần Thị Dung […]