– Đường kính từ D900 ÷ D2500

– Chiều dài từ 600 ÷ 2200mm

Danh mục: