Thông thường cống tròn được lắp đặt cho hệ thống thoát nước mưa, nước thải. Sản phẩm cống tròn được lắp đặt trên vỉa hè hoặc dưới đường để thuận tiện và hợp lý nhất
Các loại cống tròn phổ biến tại Sông Đáy
– Ống cống tròn loe bê tông cốt thép đúc sẵn D300
– Cống tròn loe đúc sẵn D1000
– Cống tròn loe đúc sẵn D1250
– Cống tròn loe đúc sẵn D1500
– Cống tròn loe đúc sẵn D2000
– Cống tròn loe đúc sẵn D2500
– Cống tròn loe đúc sẵn D400
– Cống tròn loe đúc sẵn D500
– Cống tròn loe đúc sẵn D600
– Cống tròn loe đúc sẵn D800